ធាតុផ្សំរបស់កុំព្យូទ័រ

ការណែនាំពីកុំព្យូទ័រ I.               និយមន័យកុំព្យូទ័រ            Computer  គឺជាម៉ាស៊ីន អេឡិចត្រូនិច​ដែលធ្វើការ គណនាបានលឿន ឆាប់រហ...
អានបន្ត

បង្កើនល្បឿននៅក្នុង Window 7

បង្កើន​ល្បឿន​ Windows 7 មិន​ថា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ   Windows   កំណែ​ណា​ទេ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​វា​បានប្រមាណ ២ ឬ៣​ខែ​អ្នក​នឹង...
អានបន្ត